[Download these events as a CSV file]

Search Results

2072 results for DSP

Key

Grid Name
5 results occurred in this area
Grid Name
Relatively high number of results
Grid Name
Relatively low number of results

[View larger map]
Results 1701-1720 of 2072 (ordered by syndrome)


EVENT NAME

SYNDROME

YEAR

LOCATION (REGION, COUNTRY)

SI-10-002
DSP
2010
(Slovenia)
SI-10-003
DSP
2010
(Slovenia)
SI-11-001
DSP
2011
(Slovenia)
SI-12-001
DSP
2012
(Slovenia)
SI-13-001
DSP
2013
(Slovenia)
SI-13-002
DSP
2013
(Slovenia)
ES-18-015
DSP
2018
Ría de Baiona, Ría de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros-Noia, Costa da Morte, Ría de A Coruña, Ría de Ares Betanzos, Ría de Ferrol, Ría de Ortigueira-Cedeira, Litoral de Lugo (Galicia, NW Spain, Spain)
ES-18-016
DSP
2018
Ria de Pontevedra, Ria de Muros-Noia, Costa da Morte, Ría de Coruña, Ría de Ares-Betanzos, Ría de Ferrol (Galicia, NW Spain, Spain)
SI-04-002
DSP
2004
(Slovenia)
SI-06-003
DSP
2006
(Slovenia)
SI-06-004
DSP
2006
(Slovenia)
SI-07-002
DSP
2007
(Slovenia)
SI-08-002
DSP
2008
(Slovenia)
SI-09-003
DSP
2009
(Slovenia)
SI-09-004
DSP
2009
(Slovenia)
SI-10-004
DSP
2010
(Slovenia)
SI-10-005
DSP
2010
(Slovenia)
SI-11-002
DSP
2011
(Slovenia)
SI-13-003
DSP
2013
(Slovenia)
SI-13-004
DSP
2013
(Slovenia)
    Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104    
IOC/UNESCO ISSHA
IOC/UNESCO ICES PICES